Regulamin dla Gości Hotelu Pod Dębem

Regulamin dla Gości Hotelu „Pod Dębem”

1. Pomieszczenia mieszkalne w hotelu, zwane w dalszym ciągu „pokojami” wynajmowane są na doby.

2. Doba hotelowa kończy się o godz. 11:00.

3. Najemca pokoju zwany w dalszym ciągu „Gościem hotelowym” może zająć bez dodatkowej opłaty pokój w godz. 8.00 do 12.00 w dniu, w którym rozpoczyna się dla niego pobyt w Hotelu jeśli pokój ten jest wolny.

4. W przypadku przedłużenia przez Gościa hotelowego pobytu w hotelu na część ostatniej doby hotelowej w czasie od godz. 12.00 do 20.00 (8godzin) dolicza się do rachunku należność za pół doby hotelowej. Za przedłużenie pobytu ponad 20.00 (ponad 8 godzin) należność liczy się za całą dobę.

5. Prosimy przy wynajmowaniu pokoju w hotelu o podanie czasu pobytu. W przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

6. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia prosimy zgłosić w recepcji do godz. 10.00 każdego dnia, w którym upływa termin najmu pomieszczenia hotelowego. Postaramy się spełnić życzenie Państwa w miarę posiadania wolnych miejsc.

7. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.11.1964r. w sprawie ograniczenia odpowiedzialności osób utrzymujących zarobkowo hotel lub inne podobne zakłady z późniejszymi zmianami (Dz. U. nr 1 poz. 2 z 1995r. oraz Dz. U. nr 45 poz. 225 z 1985r.) o odpowiedzialności hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych, przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jest istotnie ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną złożone do depozytu w recepcji.

8. Gość hotelowy nie może przekazać zwolnionego przez siebie pokoju innym osobom, nawet jeżeli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

9. Osoby odwiedzające naszych Gości prosimy o opuszczenie hotelu do godz. 22.00.

10. W hotelu obowiązuje cisza nocna od godz. 22.00 do 6.00 dnia następnego .

11. W pokojach hotelowych obowiązuje zakaz używania przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiącą wyposażenia tych pomieszczeń z wyjątkiem maszynek do golenia, suszarek do włosów i telefonów komórkowych.

12. Na terenie hotelu w miejscach dostępnych dla wszystkich Gości poza miejscami do tego przeznaczonych obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu.

13. Przy każdorazowym opuszczeniu hotelu prosimy o zamknięcie okna oraz drzwi na klucz.

14. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.

15. Wszelkie wnioski i uwagi Gości hotelowych przyjmowane są przez pracowników recepcji.